สินค้าที่รับซื้อ

น้ำตาเทียน (candle drippings)
ราคา/ก.ก (price/kg)

เศษเทียนบูชาพระ
(candle scrap the priest worship)
ราคา/ก.ก (price/kg)

เศษเทียนทุกชนิดสีต่างๆ
(candle color various all kinds)
ราคา/ก.ก (price/kg)

© 2013 thanyaphatscrapcandle.com All Rights Reserved.